Biểu tượng cho những điểm trắng trên móng tay

Cuối móng tay:
Sự việc sẽ xảy ra sau 2, 3 tháng

Giữa móng tay:
Sự việc sẽ xảy ra mau

Bạn hữu xích mích Có người thương nhớ Chuyện không hay Có người làm mất danh dự của bạn nhưng không sao Mối tình tan vỡ Vui, may mắn Có biến đổi Buồn rầu Thiếu hụt tình bạn Có thể đi du lịch xa