Màu sắc trang phục và tính cách
Màu sắc là yếu tố quan trọng để tạo thành cảm giác đối với trang phục. Thông qua màu sắc, trang phục gây cho ta ấn tượng sâu sắc, từ đó mà hình thành mỹ cảm đối với người ấy. Trước khi phân tích mối quan hệ giữa màu sắc trang phục với tính cách và tâm lý, chúng ta cần phải giới thiệu qua mối quan hệ giữa màu sắc trang phục với cảm giác, tình cảm và sự tượng trưng của chúng. Cảm giác về màu sắc là nói màu sắc đem lại cho người ta sự cảm thụ về thị giác, tâm lý và tinh thần. Chủ yếu có 4 loại cảm thụ.

Cảm giác lạnh, ấm: Màu xanh lam, màu xanh dễ khiến cho ta liên tưởng đến bầu trời và mặt biển, nảy sinh cảm giác lạnh nên gọi là màu lạnh. Màu đỏ, màu da cam và màu vàng là ba màu sắc rất dễ liên tưởng đến mặt trời và lửa, từ đó nảy sinh cảm giác nóng, nên gọi là màu ấm. Màu xanh lục và màu tím dễ khiến ta liên tưởng đến màu hoa, lá của cây cối, đó gọi là màu trung tính.

Cảm giác nặng, nhẹ: Màu sắc có độ sáng cao khiến ta có cảm giác nhẹ; màu sắc có độ sáng thấp khiến ta có cảm giác nặng. Vì vậy phần nhiều màu của quần thường phải đậm hơn mầu của áo để gây cảm giác ổn định, trang trọng.

Cảm giác về tiến, thoái và co giãn: Độ sáng, độ thuần khiết của màu sắc cao và màu ấm gây cho ta cảm giác tiến lên. Màu trắng gây cảm giác đó mạnh nhất. Độ sáng, độ thuần khiết của màu sắc thấp và màu lạnh khiến cho ta có cảm giác lùi xuống và co giãn. Màu đen gây cảm giác đó mạnh nhất.

Cảm giác cứng, mềm: Màu có độ sáng cao và độ thuần khiết vừa phải khiến cho ta có cảm giác mềm mại, ấm áp; màu có độ sáng kém và độ thuần khiết thấp khiến cho ta có cảm giác cứng cáp, nghiêm túc.

Hãy chọn màu dưới đây để tìm hiểu thêm về tính cách con người.
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí