Cách viết thư và tính cách
Khi viết thư hoặc viết bài, chúng ta luôn có thói quen để cách những khoảng trống. Tuy đó chỉ là thói quen nhưng nó cũng biểu lộ phần nào tính cách của con người.
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí