Bói Tên


Theo khoa học huyền bí Tây phương thì vận mệnh của con người đã được xếp đặt trong chín con Thần Số từ 1 tới 9. Thần Số này được dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác. Nhờ Thần Số này mà người ta có thể đoán ra được nhân cách, năng khiếu, tính tình, công việc, và tình duyên của một đời người. Môn khoa học huyền bí này do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2 = A2 + B2 của hình tam giác vuông để giải đoán định mệnh.

Tên (gõ tên họ đầy đủ và không dùng dấu):

Gài mục Bói Tên vào trang web của bạn

Add Boi Ten into your website by copying the javascript below and paste where you want to display the search box.Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí