Bói cho ngày hôm nay
Bạn có muốn biết hôm nay sẽ ra sao không? Hãy thử kiểu bói này, nhưng chỉ nên dùng mỗi ngày một lần thôi nhé. Ðương nhiên bạn có thể "bói" giùm cho bạn khác luôn.
Ngày sinh: Tháng:

(dương lịch)
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí